Syllabus

 

E襤T襤M TAR襤H襤 DERS PROGRAMI

 1. Hafta : Ders konular覺na giri, amaç, kapsam; temel kavramlar (Tarih, uygarl覺k devirleri, kültür, eitim, öretim, eitim tarihinin konular覺)
 2. Hafta : 襤lkçada eitim-I (Sümer, M覺s覺r, Babil ve Asur'da eitim; yaz覺n覺n icad覺)
 3. Hafta : 襤lkçada eitim-II (M覺s覺r, Çin, Hint ve Pers uygarl覺klar覺nda eitim)
 4. Hafta : 襤lkçada eitim-III  (Anadolu uygarl覺klar覺, Antik Yunan uygarl覺覺nda ve Roma 襤mparatorluunda eitim)
 5. Hafta : Ortaçada eitim
 6. Hafta : Rönesans dönemi (15. ve 16. yüzy覺l) ve Metod ça覺nda (17’inci yüzy覺l) eitim
 7. Hafta : Ayd覺nlanma döneminde eitim
 8. Hafta : Endüstrileme ça覺nda eitim
 9. Hafta : Türklerde eitim (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar’da eitim)
 10.  Hafta : Türklerde eitim (Karahanl覺lar, Selçuklular, Anadolu Beylikleri’nde eitim)
 11. Hafta : Türklerde eitim (Osmanl覺 襤mparatorluunda eitim)
 12. Hafta :Türkiye Cumhuriyetinde eitim
 13. Hafta : Çada eitim ak覺mlar覺
 14. Hafta :Genel tekrar (Küreselleme ve eitim)