Attendance

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eitim ve Öretim Yönetmelii uyar覺nca örenciler derslerin kuramsal k覺sm覺n覺n en az % 70’ine devam etmek zorundad覺r.

Zorunlu nedenlerle oluan süreler, belgelenmesi kouluyla devams覺zl覺ktan say覺lmaz.